For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مرتضی مدح خوان خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران تلفن : 33913851 31 98+ فکس : 33912700 31 98+ وب سایت : دکتر مرتضی مدح خوان
  • دانشیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • سازه هاي پيش ساخته بتني
  • طرح بهينه سازه ها
  • تکنولوژي بتن، بتن اليافي
  • بتن با مقاومت بالا، بتن غلتکي
  • مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در مصالح ساختمانی

تحت نظارت وف ایرانی